Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym

JamesDeMers / Pixabay

Broszura ta jest napisana przez rzeczoznawcę majątkowego dla rzeczoznawców majątkowych. Autor od wielu lat zajmuje się wyceną nieruchomości i w publikacji tej dzieli się swoim doświadczeniem. Przedstawia metody podejścia porównawczego, które najczęściej są wykorzystywane w procesie wyceny nieruchomości – metodę porównywania parami i metodę korygowania ceny średniej. Przedstawia również metodę analizy statystycznej, a także swoje przemyślenia dotyczące rozwiązań w kwestiach: wyznaczania wskaźników zmiany cen w związku z upływem czasu, ustalania cech rynkowych, ich wag i ocen, określania miary podobieństwa nieruchomości oraz przeciętnych cen transakcyjnych, oraz nową technikę wyceny dla metody porównywania parami, którą nazwał: Techniką pomiaru podobieństwa nieruchomości.

WSTĘP

W 2010 r. dr Jacek Zyga, podczas prowadzonego szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych, przedstawił zagadnienia dotyczące badania miary podobieństwa nieruchomości według zmodyfikowanej formuły odległości euklidesowej, przypominając znany mi z okresu studiów wzór Euklidesa. Pomyślałem wówczas, że skoro istnieje model wyznaczania miar podobieństwa nieruchomości, to należy opracować algorytm, który wykorzysta ten model
w procesie wyceny nieruchomości.  W kwartalniku Rzeczoznawca Majątkowy (Nr 1 (73), 2012 r.) opublikowałem artykuł: Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym narzędzia pracy rzeczoznawcy majątkowego, którego obszerne fragmenty w niniejszej pracy publikuję. Przedstawiłem wówczas formułę określania miary podobieństwa nieruchomości. Ustalane w wyniku stosowania formuły miary mogły być wykorzystane do określania proporcji podobieństwa nieruchomości, jednocześnie nie mogły być bezpośrednio wykorzystane w procesie wyceny nieruchomości, ponieważ otrzymywane wyniki odbiegały znacznie od oczekiwanych. Dopiero wprowadzenie do formuły zmiennej zależnej od liczby cech rynkowych, które nie różnią nieruchomości wycenianej od nieruchomości podobnych, umożliwiło wykorzystanie jej w procesie wyceny nieruchomości. W wyniku przeprowadzenia wielu analiz i porównań powstał nowy wzór określania podobieństwa nieruchomości. Wzór ten może być także wykorzystany, przy stosowaniu metody porównywania parami i metody korygowania ceny średniej, do uzasadnienia: dlaczego przyjęto do porównania te a nie inne nieruchomości. Wykorzystując formułę określania miar podobieństwa nieruchomości opracowałem dla metody porównywania parami technikę wyceny nieruchomości, którą nazwałem: Techniką pomiaru podobieństwa nieruchomości.

Celem tej publikacji jest przedstawienie metody porównywania parami, metody korygowania ceny średniej, metody analizy statystycznej, techniki pomiaru podobieństwa nieruchomości, a także:

 • przykładów
  1. zestawiania nieruchomości podobnych do wycenianej,
  2. ustalania cech rynkowych wag i ocen,
  3. wyznaczania wskaźników zmiany cen w związku z upływem czasu,
  4. obliczania znormalizowanych ocen stanu cech rynkowych,
  5. określania miary podobieństwa nieruchomości, określania skorygowanej ceny nieruchomości podobnej do wycenianej,
  6. określania rynkowej wartości nieruchomości wycenianej;
 • przykładów wyceny według pomiaru podobieństwa nieruchomości, konfrontując otrzymaną wartość rynkową
  z wartością uzyskaną przy zastosowaniu metody porównywania parami i metody korygowania ceny średniej;
 • aplikacji, która umożliwia określanie wartości nieruchomości przy wykorzystaniu znanych metod podejścia porównawczego i proponowanej nowej techniki wyceny.


Dalsza część artykułu jest dostępna JEDNORAZOWO po uiszczeniu drobnej opłaty w wysokości 6 PLN.

Po dokonanej płatności proszę wrócić na naszą stronę wybierając odpowiedni odnośnik/link na stronie potwierdzającej zakończenie płatności w systemie PayPal

Dostęp do artykułów jest bezpłatny dla członków naszego Stowarzyszenia - po prostu się zaloguj i przeglądaj artykuły