Wspomnienie o naszym koledze – Janie Kraus

W dniu 12 września 2016 r pożegnaliśmy Kolegę Jana Krausa – rzeczoznawcę majątkowego – członka Oddziału Bielskiego ŚSRM, który zmarł nagle w wieku 72 lat, w dniu 09 września 2016 r., w swoim domu w Leśnej, Gmina Lipowa.

W imieniu swoim oraz kolegów z powiatu żywieckiego chcemy przypomnieć jego sylwetkę oraz dokonania zawodowe i społeczne.

Śp. Jan Kraus

Urodził się 25 grudnia 1943 r w Cięcinie w powiecie żywieckim. Po ukończeniu                    w 1962r Technikum Budowlanego w Bielsku Białej, podjął i ukończył w roku 1967 studia na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej w Krakowie. Od 1967 do 1969 r pracował w Powiatowej Radzie Narodowej w Bielsku Białej. Od 1969 roku rozpoczął pracę w sektorze bankowym, najpierw w latach 1969 – 1980 jako dyrektor Oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej w Żywcu. W tym czasie w latach 1977 – 1978 odbył i ukończył Studium Podyplomowe Ekonomiki Rolnictwa na SGPiS w Warszawie. W latach 1980 – 1990 był dyrektorem Banku Spółdzielczego w Milówce. Od 1987 r był biegłym sądowym                        w zakresie budownictwa i szacowania nieruchomości Sądu Okręgowego w Bielsku Białej oraz biegłym ds. budownictwa z listy Wojewody Bielskiego. Od 1990 r pracował jako inspektor nadzoru inwestorskiego w Urzędzie Gminy w Milówce, w Gminnym Zespole Szkół w Milówce oraz Gminnych Spółdzielniach „Samopomoc Chłopska” w Gilowicach                           i Łękawicy.  W 1992 r założył samodzielną, prywatną firmę „PRONIER” w Żywcu.                     W tej firmie świadczył usługi w zakresie budownictwa i rzeczoznawstwa majątkowego, aż do swej śmierci. W 1996 r zdobył uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

Udzielał się społecznie w różnych organizacjach na terenie m. innymi Miasta Żywca               i Gminy Milówka, z którymi był związany swoją pracą zawodową, a w późniejszym okresie w Ludowym Klubie Sportowym w Leśnej, gdzie się przeprowadził i zamieszkał.  W Bielskim Oddziale Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych był między innymi Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Kolega Jan Kraus przez swoje bezpośrednie podejście nacechowane sympatią, szacunkiem dla innych, osobistym przykładem i autorytetem, a także dużą osobistą skromnością potrafił zjednać sobie i pociągnąć za sobą całą grupę rzeczoznawców z rejonu żywieckiego. W pracy zawodowej jako rzeczoznawca majątkowy nie bał się „trudnych” wycen. Chętnie służył radą i pomocą nam wszystkim.

Jasia wspominamy jako otwartego i wesołego kolegę. Jego biuro było zawsze otwarte na spotkania z nami. Zawsze tam można było w przyjemnej atmosferze i rzeczowej dyskusji przedyskutować wszystkie wątpliwości i problemy związane z wycenami. Nigdy nie odmówił tych spotkań i zawsze znajdował na to czas.

Straciliśmy przyjaciela, wspaniałego człowieka i kolegę. Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.

 

Jan Biegun, Jan Łagosz