W S P O M N I E N I E o Adamie Kołodziejczyku

foto

 

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy kilka miesięcy temu w Bielsku-Białej rzeczoznawcę majątkowego – Kolegę Adama Kołodziejczyka – członka Oddziału Bielskiego ŚSRM, który zmarł nagle 13 kwietnia 2016r. w wieku 74 lat.

W imieniu grona kolegów i przyjaciół, chciałbym w kilku zdaniach przypomnieć sylwetkę oraz dokonania zawodowe i społeczne

śp. Adama.

Urodził się 10.08.1941r. w Bielsku-Białej. Całe swoje zawodowe życie związał z budownictwem. Po ukończeniu w roku 1959 Technikum Budowlanego w Bielsku – Białej podjął i ukończył w roku 1965 studia na Wydziale Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Kombinacie Budowlanym w Oświęcimiu, następnie w Kombinacie Budownictwa Ogólnego w Bielsku-Białej, w którym pracował do roku 1984. Pełnił różne funkcje kierownicze najpierw na budowach (jako kierownik montażu wielkiej płyty), potem w Zarządzie firmy na stanowiskach: szefa kontroli jakości, szefa przygotowania produkcji, szefa kosztorysowania i głównego technologa. W latach 1984-1990 pracował jako dyrektor ds. inwestycji i remontów  w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego. W 1991 roku wrócił do Kombinatu „Beskid” na stanowisko Dyrektora Naczelnego, gdzie do roku 1994 kierował tym przedsiębiorstwem, przeprowadzając je przez okres transformacji. Przez szereg lat był nauczycielem w Technikum Budowlanym, przekazując młodym adeptom swoją wiedzę zawodową i doświadczenie. W latach 1995-96 działał w utworzonej z czterema kolegami spółce inżynierskiej, a w roku 1996 założył samodzielną prywatną firmę ADAM-R, w ramach której świadczył usługi w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego oraz majątkowego. Firma „ADAM-R” funkcjonowała nieprzerwanie przez 20 lat.

Po odbytych studiach podyplomowych i zdaniu egzaminu – został rzeczoznawcą majątkowym. Był również biegłym sądowym jako rzeczoznawca budowlany i majątkowy. Udzielał się społecznie i pełnił różne funkcje w latach 90-tych i na początku lat 2000-nych w powstałym Bielskim Oddziale Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Członek Zarządu Bielskiego Oddziału. Dał się poznać jako dobry kolega i życzliwy człowiek.

Należy wspomnieć o pasjach Adama i jego działalności społecznej – poza zawodowej. Był aktywnym i cenionym w środowisku zbieraczy – filatelistą, oraz filumenistą. Działał także przez wiele lat w stowarzyszeniu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Przez 3 kadencje był przewodniczącym Koła PZITB przy KBO „Beskid”, a przez 2 kadencje w Zarządzie Oddziału w Bielsku-Białej. Działalność ta uhonorowana została  najwyższym odznaczeniem stowarzyszeniowym -Złotą Odznaką Honorową PZITB z Diamentem. Otrzymał również szereg odznaczeń resortowych i państwowych ze Srebrnym Krzyżem Zasługi włącznie. Pasja, która była obecna przez całe Jego dorosłe życie – to brydż sportowy, gdzie uzyskał tytuł mistrza krajowego i do końca był czynnym zawodnikiem oraz działaczem. Niezwykle aktywna i użyteczna była też w ostatnich latach działalność śp. Adama na rzecz Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej. Można jeszcze długo wymieniać cechy człowieka, który nigdy i nikomu nie odmówił pomocy, czyniąc to w sposób absolutnie bezinteresowny.

Straciliśmy  wspaniałego człowieka i kolegę.

Cześć Jego Pamięci.

/ Wiesław Niebudek /