Pytania egzaminacyjne cz.2.

Pyt 1     Wielkość należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji  jest wyrażana:

Odp. a  kwotą pieniężną w złotych;

Odp. b  jako równowartość ton ziarna żyta;

Odp. c  jako równowartość kwintali ziarna żyta:

Pyt 2      Na wartość nieruchomości mają wpływ m.in. następujące czynniki:

Odp. a użyteczność i rzadkość nieruchomości;

Odp. b efektywna siła nabywcza;

Odp. c popyt i podaż;


Dalsza część artykułu jest dostępna JEDNORAZOWO po uiszczeniu drobnej opłaty w wysokości 6 PLN.

Po dokonanej płatności proszę wrócić na naszą stronę wybierając odpowiedni odnośnik/link na stronie potwierdzającej zakończenie płatności w systemie PayPal

Dostęp do artykułów jest bezpłatny dla członków naszego Stowarzyszenia - po prostu się zaloguj i przeglądaj artykuły
Prawidłowe odpowiedzi dla części nr 1.

1: a,b,c. 2:a, 3:b,c,  4:b,c, 5:a, 6:b, 7:a, 8:a,b, 9:b,c, 10:a,b, 11:c, 12:a,b, 13:b,14:a,b,c, 15:b,c, 16:a,b, 17:c, 18:c, 19:c, 20:a,b, 21:b, 22:a,b, 23:b.