Klub Dobrej Wyceny.

 

Mariamichelle / Pixabay

Notatka ze spotkania Klubu Dobrej Wyceny działającego przy Oddziale ŚSRM w Bielsku-Białej w dniu 30.10.2014 r. w Ośrodku BIT w Bielsku-Białej. W spotkaniu wzięło udział 15 członków naszego Oddziału. Podjęto wiele ważnych i ciekawych tematów, które w skrócie przedstawiam poniżej:

Sprawy ogólne:

  1. Ponieważ Pronet rozpoczął szkolenia warsztatowe z zakresu obsługi programu Walor a także nowych funkcji i możliwości tego programu wprowadzonych w ostatnich aktualizacjach programu lub zaproponowanych w jego najnowszej wersji (według informacji z Pronet wersja ta będzie dostępna na początku 2015 roku), Przewodniczący Oddziału zgłosił możliwość zorganizowania takiego szkolenia dla 14 członków Oddziału w Bielsku-Białej w ośrodku BIT. Osoby na sali, które były już na takim szkolenie wysoko oceniły jego praktyczną przydatność. Część obecnych wyraziła chęć uczestniczenia w takim szkoleniu.
  2. Przewodniczący Oddziału poinformował zebranych, że z uwagi na wysokie koszty wydruku, przyjęta została nowa formuła edycji dotychczasowego kwartalnika ŚSRM „Nieruchomość”, który będzie ukazywał się na stronie internetowej ŚSRM w formie elektronicznej on-line (w sposób ciągły) i będzie dostępny dla członków Stowarzyszenia po zalogowaniu (szczegóły na stronie). Zaproponował także by notatki ze spotkań KDW w Bielsku-Białej ukazywały się także w wersji elektronicznej w „Nieruchomości”. Podjął się tego kolega Janek Siudziński. Dla większości z nas jest to nowe doświadczenie, do którego z pewnością szybko się przyzwyczaimy, zwłaszcza że będzie możliwość kwartalnego pobrania treści czasopisma w pdf i własnego wydruku.

Dyskusja szczegółowa

  1. Przewodniczący zaproponował, jako dyskusję środowiskową, omówienie tematu naszych uprawnień do wycen dla banków, zwłaszcza w kontekście szkoleń dla tych celów organizowanych przez Związek Banków Polskich ale też przez naszą Federację. Nie są to tanie szkolenia, a nie znamy zasad co do możliwości przyszłych wycen dla banków przez osoby, które odbyły takie szkolenia. Które z tych szkoleń (a może żadne) i w jaki sposób pomoże nam znaleźć się na tzw. „liście bankowej” uprawniającej nas do wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Istnieje dawna „lista bankowa” uprawniająca do takich wycen (część obecnych jest na takiej liście). Zatwierdzono standard bankowy, z uogn „wypadła: wartość bankowo-hipoteczna, banki najchętniej zlecają wyceny dużym pośrednikom a do pewnych wartości nieruchomości wyceniają same, rozwija się baza bankowa AMRON. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna dla rzeczoznawców majątkowych. Zachodzi obawa, że możemy być całkowicie wyeliminowani z wycen bankowych. Ponieważ ciągle pojawiają się nowe ogłoszenia o szkoleniach do celów wycen bankowych, w tym organizowane przez PFSRM, mamy prawo zapytać nasze Stowarzyszenie (które zamieszcza ogłoszenia o tych szkoleniach) o ich status:

– jakie uprawnienia dają nam te szkolenia (czy musi to być szkolenie organizowane przez Związek Banków Polskich?)

– na jakich zasadach funkcjonują obecnie listy bankowe?, jakie są zasady nowych wpisów na listy bankowe, co ze starą listą ?, może wystarczy szkolenie aktualizacyjne?.

Nasze środowisko stoi na stanowisku, że uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego powinny być wystarczające do wycen dla celów bankowych. Ale w obecnym stanie prawnym i faktycznym musimy zawalczyć by w ogóle nie zostać wyeliminowanym z tego rynku. Nie widzimy tu jak dotąd żadnej pomocy ze strony Stowarzyszenia i Federacji. Dlatego prosimy Stowarzyszenie o stanowisko w sprawie interpretacji statusu szkoleń bankowych i rozstrzygnięcie tej kwestii.

2. Na naszej liście dyskusyjnej i z innych doniesień dowiadujemy się o próbach powstania przy PFSRM podmiotu komercyjnego zajmującego się stworzeniem krajowej bazy danych o transakcjach nieruchomościami. Na to przedsięwzięcie można uzyskać znaczne środki finansowe z UE, istnieje więc duże prawdopodobieństwo powstania takiej bazy. Nasza dyskusja dotyczy tego, czy powinniśmy jako Stowarzyszenie wziąć udział w tej inicjatywie. Z wypowiedzi kolegów wynika kilka, często sprzecznych wniosków:

– baza ta z pewnością powstanie, a nieobecni zwykle nie mają racji – więc należałoby brać w tym udział,

– jakie zyski możemy mieć z takiej ogólnopolskiej bazy my- poszczególni rzeczoznawcy?, ile takich wycen (wymagających ogólnopolskiej bazy) robimy w ciągu roku? – odpowiedź brzmi: niewiele; ponadto w Walorze istnieje moduł wymiany informacjami ponadregionalnymi między różnymi bazami, który można w przyszłości wykorzystać.

– jeśli powstanie podmiot komercyjny, który będzie dysponował tak dużym zasobem danych, z czasem istnieje zagrożenie marginalizacji pojedynczych rzeczoznawców majątkowych „w terenie” (wiąże się to z tematem poruszonym w punkcie 3).

Podsumowanie tego tematu:  nie znamy założeń biznesowych i zasad działania przyszłego podmiotu a także naszej roli i pozycji w tej bazie (jako Stowarzyszenia i poszczególnych rzeczoznawców). Należy śledzić rozwój tej sprawy i wypracować stanowisko po uzyskaniu konkretnych informacji na temat przyszłego podmiotu i tworzonej bazy.

3. Przewodniczący Oddziału poruszył także temat najczęstszych błędów w operatach szacunkowych. Zwrócił uwagę, że niewielka publikacja Bogusława Wieczorka pt. ”66 najczęstszych błędów wycen nieruchomości ”, która w ostatnim okresie ukazała się na rynku (dostępna w Internecie) jest dobrą inspiracją do roboczej dyskusji ma ten temat. Większość przedstawionych w niej „rozwiązań praktycznych” nie wyczerpuje poszczególnych 66 tematów, ale może stanowić punkt wyjściowy do naszych własnych szczegółowych rozwiązań, w tym także poruszanych w przyszłości na Klubie Dobrej Wyceny (na tym spotkaniu zabrakło już czasu na bardziej szczegółową dyskusję).

4. Tematy zaproponowane na następne spotkania KDW:

– kontynuacja dyskusji na temat najczęstszych błędów wycen nieruchomości

– wycena lasów

– mapy cenowe nieruchomości w Bielsku-Białej

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że przedstawione tematy będą zachętą do szerszego udziału kolegów w spotkaniach naszego Klubu Dobrej Wyceny a także przyczynią się do uaktywnienia brakującej ostatnio dyskusji środowiskowej na aktualne, najważniejsze dla nas sprawy.

 

 

Przygotował Jan Siudziński