Problematyka opłat adiacenckich.

Od Autora.   Problematyka opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, zwłaszcza w jej aspekcie metodycznym, budzi wśród rzeczoznawców majątkowych liczne kontrowersje.  W praktyce prezentowane są diametralnie odmienne stanowiska, dotyczące interpretacji treści art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami, zwłaszcza w części odnoszącej się do stanu nieruchomości po podziale. Problem ten stał …

Więcej