Szkolenie Solina 2015 i jak wyceniać elektrownie wodne.

Informacje ogólne o zespole elektrowni Solina- Myczkowce Stopień wodny Solina został wybudowany w latach 1960-1968 i jest zlokalizowany na 325,4 km rzeki San w Gminie Solina. Zapora zamyka górną część zlewni Sanu o powierzchni 1189,4 km² tworząc malownicze Jezioro Solińskie. Jednakże, by to bieszczadzkie morze mogło powstać, musiano wysiedlić 3 tysiące ludzi rozebrać ich domy, …

Więcej

Powrót do podstaw- definicja i interpretacja wartości rynkowej

  Wprowadzenie Wycena każdego dobra polega na określeniu wartości. Wagę tej kategorii podkreśla  wypowiedź prof. G. Kołodki: „gospodarka bez wartości jest jak życie  bez sensu”[1]. Kategoria ta nie jest łatwa, należy do najtrudniejszych i  najbardziej dyskusyjnych  w historii myśli ekonomicznej i na gruncie ekonomii. Początkowo rozważana była przez filozofów takich m.in. jak: Ksenofont, Sokrates, Platon. …

Więcej

Problematyka opłat adiacenckich.

Od Autora.   Problematyka opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, zwłaszcza w jej aspekcie metodycznym, budzi wśród rzeczoznawców majątkowych liczne kontrowersje.  W praktyce prezentowane są diametralnie odmienne stanowiska, dotyczące interpretacji treści art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami, zwłaszcza w części odnoszącej się do stanu nieruchomości po podziale. Problem ten stał …

Więcej

Klub Dobrej Wyceny. Cz.2.

  NOTATKA ze spotkania Klubu Dobrej Wyceny przy Oddziale ŚSRM w Bielsku-Białej w dniu 18.12.2014 r. w Ośrodku BIT w Bielsku-Białej. W spotkaniu wzięło udział 13 rzeczoznawców. Głównym tematem były cechy rynkowe nieruchomości w podejściu porównawczym. Poniżej skrót ważniejszych wniosków z tego spotkania: Sprawy ogólne Przewodniczący Oddziału poinformował zebranych, że w 2015 r. zaplanowano cztery …

Więcej

DUE DILIGENCE

W dniach 25-26 października br. w Rzeszowie z odbyła się XXIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. Tematem dwudniowej konferencji były „Nowe obszary działania rzeczoznawcy majątkowego”. Zebrani dyskutowali między innymi o podniesieniu rangi zawodu, ograniczeniu nieuczciwej konkurencji oraz poprawie jakości sporządzanych operatów. Jednym z tematów było „Due diligence – proces badania i weryfikacji nieruchomości z udziałem rzeczoznawców”. …

Więcej