Wycena maszyn i urządzeń.

PROBLEMATYKA WYCENY NIERUCHOMOŚCI Z MASZYNAMI I URZĄDZEŃIAM TRWALE Z NIĄ ZWIĄZANYMI.   Uwarunkowania prawne Zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 1997-08-21  (Dz. U. 2014r poz. 518 ze zmianami). Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o :   1)  nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, …

Więcej

Klub Dobrej Wyceny. Cz.2.

  NOTATKA ze spotkania Klubu Dobrej Wyceny przy Oddziale ŚSRM w Bielsku-Białej w dniu 18.12.2014 r. w Ośrodku BIT w Bielsku-Białej. W spotkaniu wzięło udział 13 rzeczoznawców. Głównym tematem były cechy rynkowe nieruchomości w podejściu porównawczym. Poniżej skrót ważniejszych wniosków z tego spotkania: Sprawy ogólne Przewodniczący Oddziału poinformował zebranych, że w 2015 r. zaplanowano cztery …

Więcej

WYCENA HOTELU Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ USALI cz.I.

Informacje podstawowe Hotelarstwo – społecznie zorganizowana działalność, polegająca na udzielaniu gościny przyjezdnym w przeznaczonych do tego obiektach bazy noclegowej. Zaspokaja potrzebę wypoczynku, noclegu, wyżywienia, utrzymania higieny osobistej, ochrony zdrowia i mienia, łączności z otoczeniem oraz rozrywek kulturalnych. Jest podstawową branżą turystyki jako gałęzi gospodarki narodowej. Hotel  –  obiekt posiadający co najmniej 10 pokoi, w tym …

Więcej

Klub Dobrej Wyceny.

  Notatka ze spotkania Klubu Dobrej Wyceny działającego przy Oddziale ŚSRM w Bielsku-Białej w dniu 30.10.2014 r. w Ośrodku BIT w Bielsku-Białej. W spotkaniu wzięło udział 15 członków naszego Oddziału. Podjęto wiele ważnych i ciekawych tematów, które w skrócie przedstawiam poniżej: Sprawy ogólne: Ponieważ Pronet rozpoczął szkolenia warsztatowe z zakresu obsługi programu Walor a także …

Więcej

Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym

Broszura ta jest napisana przez rzeczoznawcę majątkowego dla rzeczoznawców majątkowych. Autor od wielu lat zajmuje się wyceną nieruchomości i w publikacji tej dzieli się swoim doświadczeniem. Przedstawia metody podejścia porównawczego, które najczęściej są wykorzystywane w procesie wyceny nieruchomości – metodę porównywania parami i metodę korygowania ceny średniej. Przedstawia również metodę analizy statystycznej, a także swoje …

Więcej