WAZA 2015 FORTY

Rozmowa Redaktora Naczelnego Krzysztofa Urbańczyka z Lucyllia Głogowską Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego X Konferencji Wyceny Nieruchomości Zabytkowych WAZA 2015 – FORTY Czy warto przyjechać w tym roku do Krakowa na Wazę? To wszystko zależy od wymiaru potrzeb. Warto przyjechać osobie, która  jest wrażliwa na piękno, która chce wzbogacać swoją wiedzę, która lubi piękne oprawy spotkań i …

Więcej