Wspomnienie o naszym koledze – Janie Kraus

W dniu 12 września 2016 r pożegnaliśmy Kolegę Jana Krausa – rzeczoznawcę majątkowego – członka Oddziału Bielskiego ŚSRM, który zmarł nagle w wieku 72 lat, w dniu 09 września 2016 r., w swoim domu w Leśnej, Gmina Lipowa. W imieniu swoim oraz kolegów z powiatu żywieckiego chcemy przypomnieć jego sylwetkę oraz dokonania zawodowe i społeczne. …

Więcej

W S P O M N I E N I E o Adamie Kołodziejczyku

  Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy kilka miesięcy temu w Bielsku-Białej rzeczoznawcę majątkowego – Kolegę Adama Kołodziejczyka – członka Oddziału Bielskiego ŚSRM, który zmarł nagle 13 kwietnia 2016r. w wieku 74 lat. W imieniu grona kolegów i przyjaciół, chciałbym w kilku zdaniach przypomnieć sylwetkę oraz dokonania zawodowe i społeczne śp. Adama. Urodził się 10.08.1941r. w Bielsku-Białej. …

Więcej

Nowe przepisy prawne w I kwartale 2016 roku

W artykule wykorzystano omówienia ustaw przedstawione na stronach internetowych Prezydenta RP Dostosowanie ustawy o efektywności energetycznej do wymagań unijnych. Od 31 grudnia 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej. Nowelizowana ustawa w obecnym kształcie miała obowiązywać do 31 grudnia 2016 r. Okres ten był niewystarczający, by zapewnić pełne wdrożenie do polskiego systemu prawa przepisów …

Więcej

Szkolenie Solina 2015 i jak wyceniać elektrownie wodne.

Informacje ogólne o zespole elektrowni Solina- Myczkowce Stopień wodny Solina został wybudowany w latach 1960-1968 i jest zlokalizowany na 325,4 km rzeki San w Gminie Solina. Zapora zamyka górną część zlewni Sanu o powierzchni 1189,4 km² tworząc malownicze Jezioro Solińskie. Jednakże, by to bieszczadzkie morze mogło powstać, musiano wysiedlić 3 tysiące ludzi rozebrać ich domy, …

Więcej

Nowe przepisy prawne w III kwartale 2015 roku

Dostosowanie zasad zagospodarowania wspólnot gruntowych do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Przyczyną opracowania projektu jest konieczność ostatecznego uregulowania stanu prawnego nieruchomości zaliczonych do wspólnot gruntowych oraz dostosowanie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych. Należy wskazać, że dotychczasowe rozwiązania przyjęte w ustawie …

Więcej

Problematyka opłat adiacenckich.

Od Autora.   Problematyka opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, zwłaszcza w jej aspekcie metodycznym, budzi wśród rzeczoznawców majątkowych liczne kontrowersje.  W praktyce prezentowane są diametralnie odmienne stanowiska, dotyczące interpretacji treści art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami, zwłaszcza w części odnoszącej się do stanu nieruchomości po podziale. Problem ten stał …

Więcej

Pytania egzaminacyjne cz.2.

Pyt 1     Wielkość należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji  jest wyrażana: Odp. a  kwotą pieniężną w złotych; Odp. b  jako równowartość ton ziarna żyta; Odp. c  jako równowartość kwintali ziarna żyta: Pyt 2      Na wartość nieruchomości mają wpływ m.in. następujące czynniki: Odp. a użyteczność i rzadkość nieruchomości; Odp. b efektywna siła nabywcza; Odp. c …

Więcej

KROK PO KROKU… PRZYSZŁY RZECZOZNAWCO

  Wciąż nie słabnie zainteresowanie zawodami tzw. nieruchomościowymi. Wśród pragnących te zawody wykonywać, dużą popularnością cieszy się zawód rzeczoznawcy majątkowego, do wykonywania którego niezbędne są uprawnienia zawodowe. Rzeczoznawca majątkowy jest to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Obecnie zawód rzeczoznawcy majątkowego jest jednym z tzw. zawodów regulowanych. Osoby chcące go wykonywać muszą …

Więcej

Program komputerowy WALOR dla Rzeczoznawców Majątkowych oraz system wymiany danych transakcyjnych PARTNER

  Producentem i dystrybutorem Walora jest firma Pronet Sp. z o.o., która działa na rynku od 1996 roku i w segmencie oprogramowania dla Rzeczoznawców Majątkowych jest niekwestionowanym liderem. Do sukcesu firmy na rynku ogólnopolskim w zakresie sprzedaży rozwiązań informatycznych dla Rzeczoznawców z całą pewnością przyczyniła się  najbardziej rozpoznawalna w branży marka, czyli Walor (www.pronet.com.pl). Program …

Więcej