Nowe przepisy prawne w IV kwartale 2016 roku

  W artykule wykorzystano omówienia ustaw przedstawione na stronach internetowych Prezydenta RP oraz omówienia wyroków Trybunału Konstytucyjnego przedstawione na stronach internetowych Trybunału Konstytucyjnego. Procedura przekazywania mienia Skarbu Państwa do Agencji Mienia WojskowegoOd 1 października 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo …

Więcej

Nowe przepisy prawne w III kwartale 2016 roku

W artykule wykorzystano omówienia ustaw przedstawione na stronach internetowych Prezydenta RP oraz omówienia wyroków Trybunału Konstytucyjnego przedstawione na stronach internetowych Trybunału Konstytucyjnego. Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Od 1 lipca 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, za wyjątkiem niektórych punktów, które wejdą …

Więcej

Nowe przepisy prawne w II kwartale 2016 roku

  Zmiany dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych Od 15 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Uchwalona ustawa dokonuje zmiany przepisu art. 13 ust. 1a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych poprzez wprowadzenie zasady, iż opłata stosunkowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o …

Więcej

Nowe przepisy prawne w I kwartale 2016 roku

W artykule wykorzystano omówienia ustaw przedstawione na stronach internetowych Prezydenta RP Dostosowanie ustawy o efektywności energetycznej do wymagań unijnych. Od 31 grudnia 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej. Nowelizowana ustawa w obecnym kształcie miała obowiązywać do 31 grudnia 2016 r. Okres ten był niewystarczający, by zapewnić pełne wdrożenie do polskiego systemu prawa przepisów …

Więcej

Nowe przepisy prawne w III kwartale 2015 roku

Dostosowanie zasad zagospodarowania wspólnot gruntowych do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Przyczyną opracowania projektu jest konieczność ostatecznego uregulowania stanu prawnego nieruchomości zaliczonych do wspólnot gruntowych oraz dostosowanie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych. Należy wskazać, że dotychczasowe rozwiązania przyjęte w ustawie …

Więcej

Nowe przepisy prawne w II kwartale 2015 roku

Deregulacja zawodu urbanisty zgodna z Konstytucją   Od 2 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zbadał konstytucyjność otwarcia zawodu urbanisty oraz zniesienia samorządu zawodowego urbanistów. Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie zgodności: art. 1 pkt 1 oraz w całości: art. 5, art. 8, art. 13, art. 17, art. 20, art. 27 – …

Więcej

Nowe przepisy prawne IV kwartał 2014.

Nowe przepisy prawne w IV kwartale 2014 roku   Nowe wzory świadectw charakterystyki energetycznej.   Od 3 października 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze prawa budowlanego w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Rozporządzenie określa: metodologię …

Więcej

Nowe przepisy prawne w III kwartale 2014 roku

  Minimalne wymogi programowe w zakresie wyceny nieruchomości. Od 25 czerwca 2014 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Rozporządzenie określa nowe minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 12 czerwca 2014 r. w …

Więcej