Nowe przepisy prawne w IV kwartale 2016 roku

  W artykule wykorzystano omówienia ustaw przedstawione na stronach internetowych Prezydenta RP oraz omówienia wyroków Trybunału Konstytucyjnego przedstawione na stronach internetowych Trybunału Konstytucyjnego. Procedura przekazywania mienia Skarbu Państwa do Agencji Mienia WojskowegoOd 1 października 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo …

Więcej

Nowe przepisy prawne w III kwartale 2016 roku

W artykule wykorzystano omówienia ustaw przedstawione na stronach internetowych Prezydenta RP oraz omówienia wyroków Trybunału Konstytucyjnego przedstawione na stronach internetowych Trybunału Konstytucyjnego. Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Od 1 lipca 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, za wyjątkiem niektórych punktów, które wejdą …

Więcej

Nowe przepisy prawne w II kwartale 2016 roku

  Zmiany dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych Od 15 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Uchwalona ustawa dokonuje zmiany przepisu art. 13 ust. 1a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych poprzez wprowadzenie zasady, iż opłata stosunkowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o …

Więcej

Nowe przepisy prawne w I kwartale 2016 roku

W artykule wykorzystano omówienia ustaw przedstawione na stronach internetowych Prezydenta RP Dostosowanie ustawy o efektywności energetycznej do wymagań unijnych. Od 31 grudnia 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej. Nowelizowana ustawa w obecnym kształcie miała obowiązywać do 31 grudnia 2016 r. Okres ten był niewystarczający, by zapewnić pełne wdrożenie do polskiego systemu prawa przepisów …

Więcej

Nowe przepisy prawne w III kwartale 2015 roku

Dostosowanie zasad zagospodarowania wspólnot gruntowych do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Przyczyną opracowania projektu jest konieczność ostatecznego uregulowania stanu prawnego nieruchomości zaliczonych do wspólnot gruntowych oraz dostosowanie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych. Należy wskazać, że dotychczasowe rozwiązania przyjęte w ustawie …

Więcej

Nowe przepisy prawne w II kwartale 2015 roku

Deregulacja zawodu urbanisty zgodna z Konstytucją   Od 2 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zbadał konstytucyjność otwarcia zawodu urbanisty oraz zniesienia samorządu zawodowego urbanistów. Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie zgodności: art. 1 pkt 1 oraz w całości: art. 5, art. 8, art. 13, art. 17, art. 20, art. 27 – …

Więcej

WAZA 2015 FORTY

Rozmowa Redaktora Naczelnego Krzysztofa Urbańczyka z Lucyllia Głogowską Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego X Konferencji Wyceny Nieruchomości Zabytkowych WAZA 2015 – FORTY Czy warto przyjechać w tym roku do Krakowa na Wazę? To wszystko zależy od wymiaru potrzeb. Warto przyjechać osobie, która  jest wrażliwa na piękno, która chce wzbogacać swoją wiedzę, która lubi piękne oprawy spotkań i …

Więcej

Klub Dobrej Wyceny. Cz.2.

  NOTATKA ze spotkania Klubu Dobrej Wyceny przy Oddziale ŚSRM w Bielsku-Białej w dniu 18.12.2014 r. w Ośrodku BIT w Bielsku-Białej. W spotkaniu wzięło udział 13 rzeczoznawców. Głównym tematem były cechy rynkowe nieruchomości w podejściu porównawczym. Poniżej skrót ważniejszych wniosków z tego spotkania: Sprawy ogólne Przewodniczący Oddziału poinformował zebranych, że w 2015 r. zaplanowano cztery …

Więcej

Nowe przepisy prawne IV kwartał 2014.

Nowe przepisy prawne w IV kwartale 2014 roku   Nowe wzory świadectw charakterystyki energetycznej.   Od 3 października 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze prawa budowlanego w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Rozporządzenie określa: metodologię …

Więcej

WYCENA HOTELU Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ USALI cz.I.

Informacje podstawowe Hotelarstwo – społecznie zorganizowana działalność, polegająca na udzielaniu gościny przyjezdnym w przeznaczonych do tego obiektach bazy noclegowej. Zaspokaja potrzebę wypoczynku, noclegu, wyżywienia, utrzymania higieny osobistej, ochrony zdrowia i mienia, łączności z otoczeniem oraz rozrywek kulturalnych. Jest podstawową branżą turystyki jako gałęzi gospodarki narodowej. Hotel  –  obiekt posiadający co najmniej 10 pokoi, w tym …

Więcej

KROK PO KROKU… PRZYSZŁY RZECZOZNAWCO

  Wciąż nie słabnie zainteresowanie zawodami tzw. nieruchomościowymi. Wśród pragnących te zawody wykonywać, dużą popularnością cieszy się zawód rzeczoznawcy majątkowego, do wykonywania którego niezbędne są uprawnienia zawodowe. Rzeczoznawca majątkowy jest to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Obecnie zawód rzeczoznawcy majątkowego jest jednym z tzw. zawodów regulowanych. Osoby chcące go wykonywać muszą …

Więcej