Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym

Broszura ta jest napisana przez rzeczoznawcę majątkowego dla rzeczoznawców majątkowych. Autor od wielu lat zajmuje się wyceną nieruchomości i w publikacji tej dzieli się swoim doświadczeniem. Przedstawia metody podejścia porównawczego, które najczęściej są wykorzystywane w procesie wyceny nieruchomości – metodę porównywania parami i metodę korygowania ceny średniej. Przedstawia również metodę analizy statystycznej, a także swoje …

Więcej