Problematyka opłat adiacenckich.

Od Autora.   Problematyka opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, zwłaszcza w jej aspekcie metodycznym, budzi wśród rzeczoznawców majątkowych liczne kontrowersje.  W praktyce prezentowane są diametralnie odmienne stanowiska, dotyczące interpretacji treści art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami, zwłaszcza w części odnoszącej się do stanu nieruchomości po podziale. Problem ten stał …

Więcej

ISTEBNA 2015

        W tym roku gospodarzem XVII Narciarskich Mistrzostw Rzeczoznawców Majątkowych – Istebna 2015 było Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Organizatorzy w osobach : Małgorzata Klepacka-Adamus, Krzysztof  Urbańczyk, Szymon Besuch i Radosław Węgrzyn przez cały okres przygotowań musieli znosić unoszącą się w powietrzu niepewność – zima przyjdzie, czy też raczej nie. O ile imprezy …

Więcej

WAZA 2015 FORTY

Rozmowa Redaktora Naczelnego Krzysztofa Urbańczyka z Lucyllia Głogowską Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego X Konferencji Wyceny Nieruchomości Zabytkowych WAZA 2015 – FORTY Czy warto przyjechać w tym roku do Krakowa na Wazę? To wszystko zależy od wymiaru potrzeb. Warto przyjechać osobie, która  jest wrażliwa na piękno, która chce wzbogacać swoją wiedzę, która lubi piękne oprawy spotkań i …

Więcej

Wycena maszyn i urządzeń.

PROBLEMATYKA WYCENY NIERUCHOMOŚCI Z MASZYNAMI I URZĄDZEŃIAM TRWALE Z NIĄ ZWIĄZANYMI.   Uwarunkowania prawne Zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 1997-08-21  (Dz. U. 2014r poz. 518 ze zmianami). Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o :   1)  nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, …

Więcej

Klub Dobrej Wyceny. Cz.2.

  NOTATKA ze spotkania Klubu Dobrej Wyceny przy Oddziale ŚSRM w Bielsku-Białej w dniu 18.12.2014 r. w Ośrodku BIT w Bielsku-Białej. W spotkaniu wzięło udział 13 rzeczoznawców. Głównym tematem były cechy rynkowe nieruchomości w podejściu porównawczym. Poniżej skrót ważniejszych wniosków z tego spotkania: Sprawy ogólne Przewodniczący Oddziału poinformował zebranych, że w 2015 r. zaplanowano cztery …

Więcej

Nowe przepisy prawne IV kwartał 2014.

Nowe przepisy prawne w IV kwartale 2014 roku   Nowe wzory świadectw charakterystyki energetycznej.   Od 3 października 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze prawa budowlanego w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Rozporządzenie określa: metodologię …

Więcej

Pytania egzaminacyjne cz.2.

Pyt 1     Wielkość należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji  jest wyrażana: Odp. a  kwotą pieniężną w złotych; Odp. b  jako równowartość ton ziarna żyta; Odp. c  jako równowartość kwintali ziarna żyta: Pyt 2      Na wartość nieruchomości mają wpływ m.in. następujące czynniki: Odp. a użyteczność i rzadkość nieruchomości; Odp. b efektywna siła nabywcza; Odp. c …

Więcej

WYCENA HOTELU Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ USALI cz.I.

Informacje podstawowe Hotelarstwo – społecznie zorganizowana działalność, polegająca na udzielaniu gościny przyjezdnym w przeznaczonych do tego obiektach bazy noclegowej. Zaspokaja potrzebę wypoczynku, noclegu, wyżywienia, utrzymania higieny osobistej, ochrony zdrowia i mienia, łączności z otoczeniem oraz rozrywek kulturalnych. Jest podstawową branżą turystyki jako gałęzi gospodarki narodowej. Hotel  –  obiekt posiadający co najmniej 10 pokoi, w tym …

Więcej

KROK PO KROKU… PRZYSZŁY RZECZOZNAWCO

  Wciąż nie słabnie zainteresowanie zawodami tzw. nieruchomościowymi. Wśród pragnących te zawody wykonywać, dużą popularnością cieszy się zawód rzeczoznawcy majątkowego, do wykonywania którego niezbędne są uprawnienia zawodowe. Rzeczoznawca majątkowy jest to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Obecnie zawód rzeczoznawcy majątkowego jest jednym z tzw. zawodów regulowanych. Osoby chcące go wykonywać muszą …

Więcej

Program komputerowy WALOR dla Rzeczoznawców Majątkowych oraz system wymiany danych transakcyjnych PARTNER

  Producentem i dystrybutorem Walora jest firma Pronet Sp. z o.o., która działa na rynku od 1996 roku i w segmencie oprogramowania dla Rzeczoznawców Majątkowych jest niekwestionowanym liderem. Do sukcesu firmy na rynku ogólnopolskim w zakresie sprzedaży rozwiązań informatycznych dla Rzeczoznawców z całą pewnością przyczyniła się  najbardziej rozpoznawalna w branży marka, czyli Walor (www.pronet.com.pl). Program …

Więcej

PRICEBOOK PARTNER PROFESJONALNEGO RZECZOZNAWCY

Czym jest pricebook? To nowoczesny system umożliwiający gromadzenie danych o rynku nieruchomości oraz ich wymianę w obrębie grup. Narzędzie jest przeznaczone dla Rzeczoznawców Majątkowych. System Pricebook składa się z 3 elementów: – programu instalowanego na komputerze umożliwiającego przetwarzanie informacji z rynku, –  systemu CRM obsługującego bazę danych online oraz konta użytkowników i powiązania grupowe. System …

Więcej

Klub Dobrej Wyceny.

  Notatka ze spotkania Klubu Dobrej Wyceny działającego przy Oddziale ŚSRM w Bielsku-Białej w dniu 30.10.2014 r. w Ośrodku BIT w Bielsku-Białej. W spotkaniu wzięło udział 15 członków naszego Oddziału. Podjęto wiele ważnych i ciekawych tematów, które w skrócie przedstawiam poniżej: Sprawy ogólne: Ponieważ Pronet rozpoczął szkolenia warsztatowe z zakresu obsługi programu Walor a także …

Więcej