Nowe przepisy prawne w IV kwartale 2016 roku

  W artykule wykorzystano omówienia ustaw przedstawione na stronach internetowych Prezydenta RP oraz omówienia wyroków Trybunału Konstytucyjnego przedstawione na stronach internetowych Trybunału Konstytucyjnego. Procedura przekazywania mienia Skarbu Państwa do Agencji Mienia WojskowegoOd 1 października 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo …

Więcej

Wspomnienie o naszym koledze – Janie Kraus

W dniu 12 września 2016 r pożegnaliśmy Kolegę Jana Krausa – rzeczoznawcę majątkowego – członka Oddziału Bielskiego ŚSRM, który zmarł nagle w wieku 72 lat, w dniu 09 września 2016 r., w swoim domu w Leśnej, Gmina Lipowa. W imieniu swoim oraz kolegów z powiatu żywieckiego chcemy przypomnieć jego sylwetkę oraz dokonania zawodowe i społeczne. …

Więcej

W S P O M N I E N I E o Adamie Kołodziejczyku

  Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy kilka miesięcy temu w Bielsku-Białej rzeczoznawcę majątkowego – Kolegę Adama Kołodziejczyka – członka Oddziału Bielskiego ŚSRM, który zmarł nagle 13 kwietnia 2016r. w wieku 74 lat. W imieniu grona kolegów i przyjaciół, chciałbym w kilku zdaniach przypomnieć sylwetkę oraz dokonania zawodowe i społeczne śp. Adama. Urodził się 10.08.1941r. w Bielsku-Białej. …

Więcej

Nowe przepisy prawne w III kwartale 2016 roku

W artykule wykorzystano omówienia ustaw przedstawione na stronach internetowych Prezydenta RP oraz omówienia wyroków Trybunału Konstytucyjnego przedstawione na stronach internetowych Trybunału Konstytucyjnego. Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Od 1 lipca 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, za wyjątkiem niektórych punktów, które wejdą …

Więcej

Nowe przepisy prawne w II kwartale 2016 roku

  Zmiany dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych Od 15 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Uchwalona ustawa dokonuje zmiany przepisu art. 13 ust. 1a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych poprzez wprowadzenie zasady, iż opłata stosunkowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o …

Więcej

Nowe przepisy prawne w I kwartale 2016 roku

W artykule wykorzystano omówienia ustaw przedstawione na stronach internetowych Prezydenta RP Dostosowanie ustawy o efektywności energetycznej do wymagań unijnych. Od 31 grudnia 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej. Nowelizowana ustawa w obecnym kształcie miała obowiązywać do 31 grudnia 2016 r. Okres ten był niewystarczający, by zapewnić pełne wdrożenie do polskiego systemu prawa przepisów …

Więcej

Szkolenie Solina 2015 i jak wyceniać elektrownie wodne.

Informacje ogólne o zespole elektrowni Solina- Myczkowce Stopień wodny Solina został wybudowany w latach 1960-1968 i jest zlokalizowany na 325,4 km rzeki San w Gminie Solina. Zapora zamyka górną część zlewni Sanu o powierzchni 1189,4 km² tworząc malownicze Jezioro Solińskie. Jednakże, by to bieszczadzkie morze mogło powstać, musiano wysiedlić 3 tysiące ludzi rozebrać ich domy, …

Więcej

Nowe przepisy prawne w III kwartale 2015 roku

Dostosowanie zasad zagospodarowania wspólnot gruntowych do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Przyczyną opracowania projektu jest konieczność ostatecznego uregulowania stanu prawnego nieruchomości zaliczonych do wspólnot gruntowych oraz dostosowanie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych. Należy wskazać, że dotychczasowe rozwiązania przyjęte w ustawie …

Więcej

Powrót do podstaw- definicja i interpretacja wartości rynkowej

  Wprowadzenie Wycena każdego dobra polega na określeniu wartości. Wagę tej kategorii podkreśla  wypowiedź prof. G. Kołodki: „gospodarka bez wartości jest jak życie  bez sensu”[1]. Kategoria ta nie jest łatwa, należy do najtrudniejszych i  najbardziej dyskusyjnych  w historii myśli ekonomicznej i na gruncie ekonomii. Początkowo rozważana była przez filozofów takich m.in. jak: Ksenofont, Sokrates, Platon. …

Więcej

Nowe przepisy prawne w II kwartale 2015 roku

Deregulacja zawodu urbanisty zgodna z Konstytucją   Od 2 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zbadał konstytucyjność otwarcia zawodu urbanisty oraz zniesienia samorządu zawodowego urbanistów. Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie zgodności: art. 1 pkt 1 oraz w całości: art. 5, art. 8, art. 13, art. 17, art. 20, art. 27 – …

Więcej

Europejski Kongres Gospodarczy

Europejski Kongres Gospodarczy – kilka uwag i spostrzeżeń. Swobodny odbiór nadmiaru informacji   Koleżanki i Koledzy. W dniach 20-22 kwietnia 2015 roku odbył się w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy. Jedno z najważniejszych gospodarczych wydarzeń w Polsce. O randze tego wydarzenia świadczy udział 7500 uczestników w tym takie znane nazwiska, jak Prezydent RP Bronisław Komorowski, Jan …

Więcej