Szkolenie Solina 2015 i jak wyceniać elektrownie wodne.

Informacje ogólne o zespole elektrowni Solina- Myczkowce Stopień wodny Solina został wybudowany w latach 1960-1968 i jest zlokalizowany na 325,4 km rzeki San w Gminie Solina. Zapora zamyka górną część zlewni Sanu o powierzchni 1189,4 km² tworząc malownicze Jezioro Solińskie. Jednakże, by to bieszczadzkie morze mogło powstać, musiano wysiedlić 3 tysiące ludzi rozebrać ich domy, …

Więcej

Nowe przepisy prawne w III kwartale 2015 roku

Dostosowanie zasad zagospodarowania wspólnot gruntowych do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Przyczyną opracowania projektu jest konieczność ostatecznego uregulowania stanu prawnego nieruchomości zaliczonych do wspólnot gruntowych oraz dostosowanie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych. Należy wskazać, że dotychczasowe rozwiązania przyjęte w ustawie …

Więcej

Powrót do podstaw- definicja i interpretacja wartości rynkowej

  Wprowadzenie Wycena każdego dobra polega na określeniu wartości. Wagę tej kategorii podkreśla  wypowiedź prof. G. Kołodki: „gospodarka bez wartości jest jak życie  bez sensu”[1]. Kategoria ta nie jest łatwa, należy do najtrudniejszych i  najbardziej dyskusyjnych  w historii myśli ekonomicznej i na gruncie ekonomii. Początkowo rozważana była przez filozofów takich m.in. jak: Ksenofont, Sokrates, Platon. …

Więcej

Nowe przepisy prawne w II kwartale 2015 roku

Deregulacja zawodu urbanisty zgodna z Konstytucją   Od 2 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zbadał konstytucyjność otwarcia zawodu urbanisty oraz zniesienia samorządu zawodowego urbanistów. Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie zgodności: art. 1 pkt 1 oraz w całości: art. 5, art. 8, art. 13, art. 17, art. 20, art. 27 – …

Więcej

Europejski Kongres Gospodarczy

Europejski Kongres Gospodarczy – kilka uwag i spostrzeżeń. Swobodny odbiór nadmiaru informacji   Koleżanki i Koledzy. W dniach 20-22 kwietnia 2015 roku odbył się w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy. Jedno z najważniejszych gospodarczych wydarzeń w Polsce. O randze tego wydarzenia świadczy udział 7500 uczestników w tym takie znane nazwiska, jak Prezydent RP Bronisław Komorowski, Jan …

Więcej

Problematyka opłat adiacenckich.

Od Autora.   Problematyka opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, zwłaszcza w jej aspekcie metodycznym, budzi wśród rzeczoznawców majątkowych liczne kontrowersje.  W praktyce prezentowane są diametralnie odmienne stanowiska, dotyczące interpretacji treści art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami, zwłaszcza w części odnoszącej się do stanu nieruchomości po podziale. Problem ten stał …

Więcej

ISTEBNA 2015

        W tym roku gospodarzem XVII Narciarskich Mistrzostw Rzeczoznawców Majątkowych – Istebna 2015 było Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Organizatorzy w osobach : Małgorzata Klepacka-Adamus, Krzysztof  Urbańczyk, Szymon Besuch i Radosław Węgrzyn przez cały okres przygotowań musieli znosić unoszącą się w powietrzu niepewność – zima przyjdzie, czy też raczej nie. O ile imprezy …

Więcej

WAZA 2015 FORTY

Rozmowa Redaktora Naczelnego Krzysztofa Urbańczyka z Lucyllia Głogowską Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego X Konferencji Wyceny Nieruchomości Zabytkowych WAZA 2015 – FORTY Czy warto przyjechać w tym roku do Krakowa na Wazę? To wszystko zależy od wymiaru potrzeb. Warto przyjechać osobie, która  jest wrażliwa na piękno, która chce wzbogacać swoją wiedzę, która lubi piękne oprawy spotkań i …

Więcej

Wycena maszyn i urządzeń.

PROBLEMATYKA WYCENY NIERUCHOMOŚCI Z MASZYNAMI I URZĄDZEŃIAM TRWALE Z NIĄ ZWIĄZANYMI.   Uwarunkowania prawne Zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 1997-08-21  (Dz. U. 2014r poz. 518 ze zmianami). Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o :   1)  nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, …

Więcej

Klub Dobrej Wyceny. Cz.2.

  NOTATKA ze spotkania Klubu Dobrej Wyceny przy Oddziale ŚSRM w Bielsku-Białej w dniu 18.12.2014 r. w Ośrodku BIT w Bielsku-Białej. W spotkaniu wzięło udział 13 rzeczoznawców. Głównym tematem były cechy rynkowe nieruchomości w podejściu porównawczym. Poniżej skrót ważniejszych wniosków z tego spotkania: Sprawy ogólne Przewodniczący Oddziału poinformował zebranych, że w 2015 r. zaplanowano cztery …

Więcej

Nowe przepisy prawne IV kwartał 2014.

Nowe przepisy prawne w IV kwartale 2014 roku   Nowe wzory świadectw charakterystyki energetycznej.   Od 3 października 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze prawa budowlanego w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Rozporządzenie określa: metodologię …

Więcej

Pytania egzaminacyjne cz.2.

Pyt 1     Wielkość należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji  jest wyrażana: Odp. a  kwotą pieniężną w złotych; Odp. b  jako równowartość ton ziarna żyta; Odp. c  jako równowartość kwintali ziarna żyta: Pyt 2      Na wartość nieruchomości mają wpływ m.in. następujące czynniki: Odp. a użyteczność i rzadkość nieruchomości; Odp. b efektywna siła nabywcza; Odp. c …

Więcej